Tempur on vastuullinen työnantaja

TEMPUR toteuttaa arjessa itse kehittämäänsä eettistä toimintamallia, joka ohjaa koko yrityksen toimintaa. Se on itse kehitetty, koska liiketoiminnassa sellaista ei opeteta missään. Meillä on esimerkiksi ”eettinen myyntiprosessi” -koulutus jokaiselle myyjälle. Tällaista ei ole missään muualla.

Eettisen toiminnan voi kiteyttää yksinkertaistukseen ”saamme kaverin näyttämään hyvältä”. Meidän ”kaveri” on asiakas, työntekijä ja jokainen yhteistyökumppani. Eettisyys on mukana ennen kaikkea asiakaskohtaamisessa ja viestinnässä. Toisin kuin kukaan muu alan toimija, Tempurin missio on parantaa ihmisten nukkumista, ja se näkyy eettisessä ja vastuullisessa tuotekehityksessä, tuotteissa, palvelussa ja lopulta asiakastyytyväisyyden varmistuksessa. Kun ”muut” myy alhaisiin ns. hintapisteisiin mahdollisimman halvalla tuotettuja kalusteita, Tempur kehittää materiaalia ja ratkaisuja sekä asiantuntijamyyjän ammattitaitoa siten että asiakkaiden elämänlaatu paranee Tempur hankinnan avulla. Eettisyyteen kuuluu myös rehtiys ja reiluus, mikä usealta alan suuremmalta toimijalta on täysin kateissa, kun heidän mainonta on jatkuvaa -50% alennusmyyntiä – mikä on asiakkaiden epäeettistä harhauttamista ja siksi KKV on usein puuttunut tuohon ongelmaan.

Kaikissa liikesuhteissa noudatamme win/win periaatetta. Olemme valmiita jopa luopumaan liikesuhteista joissa toinen osapuoli ei kunnioita eettisyyden, luotettavuuden ja reiluuden periaatteita. Raha on meille sivutuote, joka syntyy kun toimitaan eettisesti oikein. Olemme valmiita luopumaan jostain kassavirrasta, jotta voimme tukea paremmin missiotamme, jonka näemme tuovan todellista menestystä, joka on enemmän kuin raha. Se on terveys ja onnellisuus.

Mottomme on: Changing the way the world sleeps.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana oleminen tarkoittaa sitä, että sitoudumme mm. kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta

  1. Syrjimättömyys

Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön perusta. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.

  1. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.

  1. Esihenkilötyöhön panostaminen

Hyvä esihenkilö on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esihenkilötyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti. Vastuullinen työnantaja pitää huolen että esihenkilöllä on valmiudet antaa työntekijälle palautetta rakentavasti ja säännöllisesti.

  1. Työn merkitys ja työssä kehittyminen

​​​​​​​Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa ja työn sisältö on merkityksellistä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Työntekijä kokee että työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissa ja että työpaikalla toimitaan eettisesti ja ekologisesti.

  1. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

​​​​​​​Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

  1. Hyvä hakijakokemus

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Tutustu myyjien suorittamaan Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija -tutkintoon osoitteessa www.nukkumisergonomia.fi. 

Lisää Vastuullinen Työnantaja -kampanjasta täällä.

  • Kategoriat

  • Arkisto